Vanliga frågor
Jag har redan betalt, vad händer nu?

Svar: Det tar cirka 3 bankdagar innan betalningen bokförs på fakturan. Om betalning kommer oss tillhanda samma dag eller senare än den på inkassokravet angivna utsändningsdagen kommer det att skickas ut en ny avi på inkassokostnad och ränta. Det innebär att du kan invänta den avin/påminnelsen. Du kan även gå in på ärendet här via vår automatiska kundtjänst och meddela betalning. Vill du försäkra dig om att betalningen inkommit så kan du gå in efter några dagar och titta på ärendet.

Får jag en betalningsanmärkning om jag fått ett inkassokrav?

Svar: Nej, inkassokravet genererar inte någon betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen. Dock kan en intern anmärkning registreras hos fordringsägaren.

Jag har betalat till fordringsägaren, vad händer då?

Svar: Betalningen skickas automatiskt över till Sergel från fordingsägaren. Om en betalning registreras samma dag eller senare än inkassokravets utsändningsdag, ska inkassokostnaden samt dröjsmålsränta betalas. En påminnelse skickas då ut på detta belopp.

Är jag skyldig att betala inkassoavgiften?

Svar: Skyldighet att betala inkassokostnad regleras i inkassolagen och lag om inkassokostnader mm. Här stadgas att en gäldenär (du själv) ska ersätta borgenären för dennes kostnader för åtgärder som syftar till att förmå kredittagaren att betala en förfallen skuld. Storleken på kostnaderna regleras genom en förordning efter beslut av regeringen. Om betalningen bokförs på mottagarens konto samma dag eller senare än utskriftsdatum på inkassokravet tillkommer inkassokostnad och ränta.

Är jag skyldig att betala räntan? Hur beräknas den?

Svar: Räntan beräknas från fakturans ursprungliga förfallodag enligt avtal och räntelagen referensränta + 8 %). Man är skyldig att betala räntan enligt samma lag. Om betalningen bokförs på mottagarens konto samma dag eller senare än utskriftsdatum på inkassokravet tillkommer inkassokostnad och ränta.

Kan man få anstånd med att betala?

Svar: Ja, vissa fordringsägare går med på att bevilja anstånd. Ta kontakt med Sergel så får du besked om anstånd kan beviljas. (telefonnummer finns på inkassokravet)

Går det att dela upp skulden (få en amorteringsplan)?

Svar: Ja, vissa fordringsägare går med på överenskommelse om att amorteringsplan träffas. Ta kontakt med Sergel så får du besked om en amorteringsplan kan beviljas. Kostnad 170:- i uppläggningsavgift (engångsavgift) och 60:- per avisering.

Hur får jag en kopia av en faktura eller ett avtal?

Svar: Ta kontakt med fordringsägaren/borgenären eller Sergel för att få en kopia av en faktura eller ett avtal.

Till vilket Plus- eller Bankgiro ska inkassoärendet betalas?

Svar: Bankgiro (OCR anknutet) 989-7323 Ange OCR-nummer Plusgiro (OCR anknutet) 997404-9 Ange OCR-nummer Plusgiro 1013-2 Ange ärendenummer

Vad händer om ärendet går vidare till Kronofogden (KFM)?

Svar: Kronofogden sänder ett föreläggande med delgivningskvitto om att skulden måste betalas. Betalas inte skulden inom 10 dagar från delgivning, fastställer Kronofogden skulden och meddelar utslag. I samband med att Kronofogden meddelar utslag registreras en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen.Sergel - We care

Postadress:
Sergel Kredittjänster AB
FE 26184
105 26 Stockholm

Tel: +46 (0)77-110 20 40
info@sergel.com